Wydanie nr 107/2021, Sobota 17.04.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Nowy Staw. Budżet gminy przyjęty jednogłośnie. XXXI sesja Rady Miejskiej - 15.12.2020

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Wiceprzewodniczący Rady, Marek Szczeciński zwołał na wtorek, 15 grudnia br. XXXI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się o godzinie 12 w sali konferencyjnej przy ulicy Generała Józefa Bema 7 w Nowym Stawie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

   1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii
    o projekcie uchwały o sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Nowy Staw na lata 2021-2037,

   2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw.

  2. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok,

   1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok wraz
    z objaśnieniami Burmistrza Nowego Stawu,

   2. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie:

    1. przedstawienie opinii komisji Gospodarczo-Finansowej,

    2. przedstawienie opinii komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

   3. przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

   4. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii
    o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowy Staw na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,

   5. dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami do projektu budżetu na 2021 rok oraz ich przegłosowanie,

   6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok.

  3. zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok,

  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  5. umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania
   za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Staw,

  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

  7. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025,

  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na 2021 rok.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty.

 10. Zakończenie obrad sesji.

   

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

UM Nowy Staw
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.