Wydanie nr 107/2021, Sobota 17.04.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XXX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie - 01.12.2020

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowego Stawu, Marek Szczeciński zwołał na wtorek, 1 grudnia br. na godzinę 14 XXX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali konferencyjnej przy ulicy Generała Józefa Bema 7 w Nowym Stawie.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 października 2020 r. do 31 października 2020 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

   1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Miasta i Gminy Nowy Staw w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Nowy Staw na lata: 2021-2037,

   2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw.

  2. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok,

   1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok wraz z objaśnieniami Burmistrza Nowego Stawu,

   2. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie:

    1. przedstawienie opinii komisji Gospodarczo-Finansowej,

    2. przedstawienie opinii komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

   3. przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

   4. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowy Staw na 2021 rok,

   5. dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami do projektu budżetu na 2021 rok oraz ich przegłosowanie,

   6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2021 rok.

  3. zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok,

  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

  6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  7. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2021",

  8. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,

  9. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023,

  10. Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty.

 10. Zakończenie obrad sesji.

   

   

 

 

W związku z epidemią koronawirusa, radni proszeni są o zabezpieczenie się w maski ochronne oraz rękawice jednorazowe.

 

 

 

Informacja prasowa Rady Miejskiej Nowego Stawu

 

 

UM Nowy Staw
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut