Wydanie nr 338/2020, Czwartek 3.12.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Uniemir, Kasjan, Lucjusz, Franciszek, Kryspin, Ksawery, Atalia, Gerlinda, Biryn, Sofoniasz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 15 lipca 2020 r. dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Stare Pole przeznaczone zostały do dzierżawy na rzecz obecnego dzierżawcy.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości:

Opis nieruchomości:

Przeznaczenie nieruchomości

i opis jej zagospodarowania:

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

Termin wnoszenia opłat:

Zasady aktualizacji opłat:

1.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0009, Królewo

Działka Nr: 130

Nr KW: GD1M/00018935/1

0,3000 ha

 

2m²

- przedmiot dzierżawy

Nieruchomość gruntowa:

0,3000 ha – ŁII

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

17-US -  teren sportu
i rekreacji

14 – Z – teren zieleni, łąki i pastwiska.

Na nieruchomości zostanie postawiony 1 pojemnik na odzież używaną.

Od daty podpisania umowy.

Na okres 3 lat, na rzecz obecnego dzierżawcy.

240,00 zł netto / rok

 

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Czynsz płatny jest w dwóch ratach: do 15 lutego
i do 31 sierpnia każdego roku

 

 

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego na cele inne niż rolne może podlegać corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015, Ząbrowo

Działka Nr: 111

Nr KW: GD1M/00018940/9

0,1600 ha

 

2m²

- przedmiot dzierżawy

Nieruchomość gruntowa:

0,0900 ha – Bi

0,0700 ha - N

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

B.1UK – teren przeznaczony pod świetlicę wiejską

Zn – teren przeznaczony pod zieleń naturalną.

Na nieruchomości zostanie postawiony 1 pojemnik na odzież używaną.

3.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Działka Nr: 666

Nr KW: GD1M/00017147/3

0,0233 ha

 

4m²

- przedmiot dzierżawy

Nieruchomość gruntowa:

0,0233 ha - Bi

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C2-U – teren administracji i usług, wszelka działalność usługowa w tym również administracyjna, handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe (za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego), dopuszczona funkcja mieszkalna.

Na nieruchomości zostaną postawione 2 pojemniki na odzież używaną.

4.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0010, Krzyżanowo

Działka Nr: 11/11

Nr KW: GD1M/00059321/3

1,8741 ha

 

4m²

- przedmiot dzierżawy

Nieruchomość gruntowa:

0,4055 ha – PsII

1,1743 ha – Lz

0,2943 ha - N

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami;

G5-ZP – teren zieleni parkowej

G4-G – teren działalności gospodarczej szeroko pojętej (za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego).

Na nieruchomości zostaną postawione 2 pojemniki na odzież używaną.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji
w prasie tj. od dnia 15.07.2020 r. do dnia 05.08.2020 r.

 

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.