Wydanie nr 19/2021, Wtorek 19.01.2021
imieniny: pokaż (14 imiona)Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Sara, Wulstan, Adalryk, Alderyk
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie 26 maja 2020. Retransmisja

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Tomasz Łoś zwołuje XXIII sesję Rady Miejskiej Nowego Stawu, która odbędzie się we wtorek, 26 maja br. o godzinie 15 w sali konferencyjnej przy ulicy Generała Józefa Bema 7 w Nowym Stawie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok,

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  3. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentu miasta Nowy Staw w rejonie ul. Obrońców Westerplatte i ul. Gdańskiej,

  4. uchylenia uchwały nr 212/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 20 września 2016 r.
   w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji miasta Nowy Staw,

  5. odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowym Stawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pod adresem 82-230 Nowy Staw,
   ul. Mickiewicza 51,

  6. odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Stawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
   i opiekuńczych pod adresem 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51,

  7. przejęcia od Powiatu Malborskiego zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,

  8. ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty.

 10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

UM Nowy Staw
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.