Wydanie nr 226/2020, Czwartek 13.08.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Radomiła, Hipolit, Sekundyn, Hipolita, Kasjan, Adriana, Helena, Wojbor, Jan, Diana, Radegunda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

X Sesja Rady Gminy Stare Pole na żywo

X Sesja Rady Gminy Stare Pole na żywo fot. Kanał YT Gmina Stare Pole
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję X sesję Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:
Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji i powitanie zebranych.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu nr IX/19 z IX sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2019 r. (załącznik nr 1).
Sprawozdania z pracy międzysesyjnej.
5.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.
5.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
5.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.
5.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
5.6. Sprawozdania radnych.
5.7. Sprawozdanie Wójta Gminy (załącznik nr 2).
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Pole (druk nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (druk nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Pole (druk nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Stare Pole (druk nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (druk nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 8 + załącznik).
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole (druk nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Kaczynos-Kolonia (druk nr 10).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
Wystąpienia sołtysów.
Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja.
Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Info: BIP Stare Pole
foto video: Kanał YT Gmina Stare Pole
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.