Wydanie nr 195/2020, Poniedziałek 13.07.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Radomiła, Joel, Ernest, Eugeniusz, Małgorzata, Trofima, Sara, Jakub, Ezdrasz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Powstanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Stawie. XVI sesja Rady Miejskiej

Powstanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Stawie. XVI sesja Rady Miejskiej fot. redakcja
XVI sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 26 listopada 2019 roku. Zapraszamy Państwa na pełne nagranie wideo.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.     
4. Informacja  o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:
1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej  w Nowym  Stawie,
2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 października 2019 r. do 31 października 2019 r.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:
1) zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,
3) wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie,
4) utworzenia przez Gminę Nowy Staw jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Stawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i powierzenia spółce zadań własnych gminy,
5) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od cen nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
6) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Nowy Staw na rzecz najemców,
7) wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości zbudowanej, położonej w obrębie 1 Nowy Staw oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania,
8) uchylenia Uchwały Nr 241/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
10) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym,
11) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Staw,
12) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Staw do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" oraz w sprawie wyboru delegatów do tego stowarzyszenia,
13) przyjęcia  Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2020,
14) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

9. Informacje i komunikaty
10. Zakończenie obrad sesji.

Info: UM Nowy Staw

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.