Wydanie nr 223/2020, Poniedziałek 10.08.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Bernard, Amadea, Wawrzyniec, Wierzchosław, Asteria, Hugona, Bożydar, Wirzchosław, Filomena, Prochor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Stare Pole

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Stare Pole fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole i przeznaczona została do dzierżawy:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 129

Obręb Królewo

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00018935/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,4700 ha

Przedmiot wydzierżawienia: 0,1013 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana: ŁIII – 0,2600 ha; Br-RIIIa – 0,2100 ha

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/214/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 26 z dnia 17 lutego 2003 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

14 - Z – teren zieleni, łąki i pastwiska;

15 – Mn – teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
z dopuszczeniem prowadzenia działalności obsługi i produkcji rolnej; dopuszcza się w parterach budynków lub budynkach nowych prowadzenie funkcji usługowo – handlowej nieuciążliwej.

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona w celach rekreacyjnych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek dzierżawcy, na okres 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

0,71 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest rocznie „z góry” w terminie do 15 lutego każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 25.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r.

Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.