Wydanie nr 195/2020, Poniedziałek 13.07.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Radomiła, Joel, Ernest, Eugeniusz, Małgorzata, Trofima, Sara, Jakub, Ezdrasz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

VIII sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz na żywo.

VIII sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz na żywo. fot. Kanał YT Powiat Malbork
VIII sesja Rady Powiatu Malborskiego odbędzie się 2019-06-12, godzina 14:00. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku Plac Słowiański 17

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Malborskiego. 
2. Uroczyste wręczenie Nagród Starosty Powiatu Malborskiego: 
a) dla Najlepszych Absolwentów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. 
b) dla Najlepszego Sportowca Roku 2018 i Najlepszej Drużyny Sportowej Roku 2018. 
3. Stwierdzenie prawomocności. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie Protokołu z VII sesji Rady Powiatu Malborskiego. 
6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu. 
7. Interpelacje i zapytania. 
8. Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2018 - referuje Bogusława Luterek, sekretarz Powiatu.
9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Malborskiego za 2018 rok-referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego.
10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
a) Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 roku-referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
b) Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa – w 2018 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
c) Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2018 r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
d) Uchwała Nr 072/p119/R/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami-referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
e) dyskusja
f) głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2018 rok.
a) Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2018 rok-referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
b) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu​ Malborskiego za 2018 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

c) Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej (załącznik będzie uzupełniony w terminie późniejszym)
d) dyskusja
e) głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwał rady powiatu malborskiego: 
a) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
d) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. – referuje Patrycja Pawlikowska, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
e) w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego-referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji.
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku – referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Malborku działającego w Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malborku działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w pięcioletnie Technikum nr 2 w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w pięcioletnie Technikum nr 3 w Malborku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
l) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 w Malborku działającego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza​
Kościuszki w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
m) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum nr 6 w Malborku działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku-referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
n) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku – referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku i Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w zakresie odpłatnej działalności-referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.
15. Wolne wnioski i oświadczenia. 
16. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Info: Starostwo Powiatowe

 
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.