Wydanie nr 217/2020, Wtorek 4.08.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Alfred, Mironieg, Perpetua, Maria, Arystarch, Protazy, Dominika, Andrzej
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

VII sesja Rady Gminy Lichnowy. Zobacz na żywo

VII sesja Rady Gminy Lichnowy. Zobacz na żywo fot. Kanał YT Gmina Lichnowy
Obrady VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbędą się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023.
 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 • Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2018 r. oraz zamierzenia i kierunki działania na 2019 r.
 • Sprawozdanie GOPS w Lichnowach z działalności za 2018 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Lichnowy.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 • Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury drogowej – perspektywy i zakres ich modernizacji w 2019 r. – referuje Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Benedykt Graban.
 • Przedstawienie przez Wójta Gminy Lichnowy raportu o stanie gminy.
 • Debata nad raportem o stanie gminy.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lichnowy.
 • Absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy:
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z wykonania budżetu za 2018 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 r.,
 • informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r. – rozpatrzenie i przyjęcie,
 • przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku   w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady,
 • dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku w wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 220 położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, której Gmina Lichnowy jest użytkownikiem wieczystym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy za 2018 r.  
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.
 • Wnioski radnych.
 • Zapytania i wnioski sołtysów.
 • Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 
 • Zamknięcie posiedzenia.

​Info: bip.lichnowy.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Lichnowy


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.