Wydanie nr 225/2020, Środa 12.08.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Łukasz, Filip, Mateusz, Anita, Julia, Robert, Lech
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

VII sesja Rady Powiatu Malborskiego. Retransmisja

VII sesja Rady Powiatu Malborskiego. Retransmisja fot. Tv Malbork
Minutą ciszy rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Powiatu Malborskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad. 
4.Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Powiatu. 
5.Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu. 
6.Interpelacje i zapytania. 
7.Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2018 roku oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku
8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji.
9.Sprawozdanie z realizacji w latach 2017-2018 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Rozwoju iPromocji.
10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Wioletta Jachim, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Malborku.
11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.
12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Malborka działki stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji ,Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
14.Informacja o stanie dróg powiatowych oraz bieżąca realizacja zadań w zakresie ich poprawy w 2019 roku na terenie Powiatu Malborskiego - referuje Marek Gumprecht, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.
15.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy - referuje Marek Gumprecht, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.
16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy - referuje Marek Gumprecht, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.
17.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.​
18. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie objęcia dodatkowych udziałów Spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku" - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
21. Przyjęcie stanowiska rady powiatu malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 22 na odcinku Malbork – Krasnołęka w granicach administracyjnych miasta Malborka - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.
22. Informacja przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.
23.Wolne wnioski i oświadczenia. 
24.Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu Malborskiego.
Info: Starostwo Powiatowe w Malborku
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.