Wydanie nr 220/2020, Piątek 7.08.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Licyniusz, Kajetan, Klaudia, Dobiemir, Dorota, Sykstus, Andromeda, Albert, Doryda, Licynia, Konrad, Donata
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

BUDŻETOWA XXXI SESJA RADY POWIATU MALBORSKIEGO – 30.12.2013

BUDŻETOWA XXXI SESJA RADY POWIATU MALBORSKIEGO – 30.12.2013 fot. Dawid Bochon [Dawid]

XXXI Sesja Rady Powiatu Malborskiego, odbyła się 30 grudnia (poniedziałek) 2013r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.
5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Malborskiego na lata 2014 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu:
a) odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały rady powiatu
malborskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego
na lata 2014 – 2030,
c) odczytanie opinii komisji,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Malborskiego na 2014 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2014 rok ,
c) odczytanie opinii komisji,
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych ,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały.
9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Malborskiego oraz powiatowych
samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych - referuje
Anna Załęska, skarbnik powiatu.
10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok -
referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Malborskiego na lata 2013 - 2027 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Pomorskiego - referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału
Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku – referuje Małgorzata
Mierzwińska, sekretarz powiatu.
15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Malborskiego - referuje Małgorzata Mierzwińska, sekretarz powiatu.
16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian w Statucie Zarządu Dróg
Powiatowych w Malborku stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/360/2009 Rady Powiatu
Malborskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w
Malborku – referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.
17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych
Rady Powiatu Malborskiego na 2014 rok – referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący rady powiatu
malborskiego.
18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2014 rok – referuje Piotr Szwedowski,
przewodniczący rady powiatu malborskiego.
19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu
Malborskiego na 2014 rok - referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący rady powiatu malborskiego.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.