Wydanie nr 187/2020, Niedziela 5.07.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Zoe, Marta, Wilhelm, Trofima, Antoni, Przybywoj, Bartłomiej, Jakub, Filomena, Karolina
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

 • Wydanie nr 187/2020
 • 20 marca 2019, 11:23
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
 • Na sygnale
Informacja o naborze do służby w KP PSP w Malborku

 OGŁOSZENIE

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 1. Stanowisko STAŻYSTA-etat docelowy młodszy specjalista

 2. System służby: codzienny

 3. Liczba miejsc:1

 4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  w Malborku, Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Przewidywany termin przyjęcia do służby- II półrocze 2019 roku

 1. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
  o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie,

  • korzystać w pełni z praw publicznych,

  • być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

 1. Do obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,

 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,

 • opracowanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

 • opracowanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

 • analizowanie przyczyn pożaru zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się,

 • opracowanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,

 • przygotowanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą,

 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechnienia i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

 • organizacja konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • współpraca z rzecznikiem prasowym komendanta powiatowego w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami, podmiotami
  w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów m.in. wśród dzieci, młodzieży,

 • współpraca z dowódcami JRG i służby operacyjnej w zakresie przygotowania ćwiczeń na obiektach,

 • opracowywanie analiz i informacji statystycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu działania stanowiska pracy,

 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy, analiz prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

 • wykonywanie poleceń przełożonych w innych sprawach, wynikających
  z zakresu działania komendy.
   

Ostateczny termin składania dokumentów: do 29 marca 2019 r. do godz.15.00
na adres:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malbork ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (z dopiskiem: „Nabór do służby w PSP system dzienny na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej”) lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania w plikach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (2)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Na sygnale


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.