Wydanie nr 157/2020, Piątek 5.06.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Walter, Waleria, Dobrociech, Bonifacy, Nikanor, Igor, Hildebrand, Hildebranda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

III sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz na żywo.

III sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz na żywo. fot. Kanał YT Powiat Malbork
III sesja Rady Powiatu Malborskiego odbędzie się 27 grudnia br. g. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu Malborskiego.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2030:
a) odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii komisji stałych - Tomasz Rażewski, prowadzący posiedzenie komisji wspólnych;
c) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - starosta powiatu;
d) odczytanie opinii RIO w Gdańsku o projekcie uchwały w sprawie WPF powiatu malborskiego
na lata 2019-2030 - skarbnik powiatu;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad projektem uchwały.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu malborskiego na 2019
rok:
a) odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii komisji stałych - Tomasz Rażewski, prowadzący posiedzenie komisji wspólnych;
c) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - starosta powiatu;
d) odczytanie opinii RIO w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej powiatu malborskiego na 2019 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetu - skarbnik powiatu;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad projektem uchwały.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - referuje Wioletta Jachim, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Powiatu Malborskiego - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu malborskiego do Klastra Energetycznego MALBORK-ŻUŁAWY - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Malborku na uchwałę nr XXVII/268/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi
obowiązujących w 2018 r. - referuje Patrycja Pawlikowska, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok - referują przewodniczący poszczególnych komisji.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący rady.
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Info:http://www.rada.powiat.malbork.pl/

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.