Wydanie nr 147/2020, Wtorek 26.05.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Angelika, Filip, Adalwina, Alwina, Adalwin, Alwin, Emil, Ewelina, Paulina, Więcemił, Ariusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole

Ogłoszenie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole fot. wikimedia.org
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, obejmującej działkę o nr ewid. 158 w Ząbrowie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo,

obejmującej działkę o nr ewid. 158 w Ząbrowie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, obejmującej działkę o nr ewid. 158 w Ząbrowie,

WÓJT GMINY STARE POLE zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, obejmującej działkę o nr ewid. 158 w Ząbrowie.

Z ww. projektem zmiany planu miejscowego z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w dni robocze w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, pokój nr 3, w godzinach:

  • w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
  • w środy od 730 do 1700
  • w piątki od 730 do 1400

Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Pole pod adresem: www.bip.starepole.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 (sala narad) w siedzibie Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Stare Pole informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się ze zgromadzoną niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 r.:

  • w formie pisemnej do Wójta Gminy Stare Pole na adres: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ug@starepole.pl

​​Info: UG Stare Pole

 

 

 

 

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.