Wydanie nr 220/2020, Piątek 7.08.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Licyniusz, Kajetan, Klaudia, Dobiemir, Dorota, Sykstus, Andromeda, Albert, Doryda, Licynia, Konrad, Donata
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Absolutorium i dyskusja o kłopotach ratownictwa medycznego i piłce ręcznej. XXXI sesja Rady Powiatu Malborskiego.

Ratownictwo medyczne w malborskim szpital jest, to obszar najbardziej niedoinwestowany, ekonomicznie zapuszczony i nieprawidłowy jaki funkcjonuje. Rozmowy z urzędnikami wojewody nie przyniosły oczekiwanych skutków – tak o sytuacji ratownictwa mówił prezes szpitala Paweł Chodyniak. Podczas sesji dyskutowano również o sytuacji drużyny piłki ręcznej. Sesja rozpoczęła się jednak o bardzo miłego i uroczystego akcentu – nagrodzenia najlepszych uczniów szkół powiatowych.

Najważniejszym punktem obrad było z pewnością udzielenie absolutorium dla zarządu za realizację budżetu w 2017 roku. Jednak to punkty dotyczące sytuacji ratowników medycznych i piłki ręcznej wzbudziły największe dyskusje.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Uroczyste wręczenie Nagród Starosty dla Najlepszych Absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2017 rok:
a) projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok– referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
b) Uchwała Nr 101/p119/R/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2017 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
c) Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2017 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
d) Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. – referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
e) Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2017 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
f) Uchwała Nr 160/p119/A/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 29 maja 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
g) projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
h) dyskusja.
i) głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.
j) głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Malbork – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno pedagogicznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej od granicy administracyjnej Miasta Nowy Staw do granicy powiatu tczewskiego przez miejscowości Trępnowy oraz Lichnowy – referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Malborskiego w 2018 roku – Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
17. Podjęcie oświadczenia rady powiatu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania zespołów ratownictwa medycznego w powiatach malborskim oraz nowodworskim – Piotr Szwedowski, etatowy członek Zarządu.
18. Podjęcie oświadczenia rady powiatu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie decyzji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. o zakończeniu współpracy i wycofania się ze sponsoringu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pomezania Malbork - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
19. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 3 w Malborku w zakresie odpłatnej działalności placówki w dniu 24 kwietnia 2018r. - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.