Wydanie nr 225/2020, Środa 12.08.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Łukasz, Filip, Mateusz, Anita, Julia, Robert, Lech
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Budżet z największymi inwestycjami i największym długiem został przyjęty. XXXIX sesja Rady Miasta Malborka – 28.12.2017

Budżet miasta Malborka na rok 2018 przewiduje największą kwotę w historii na inwestycje. Każdy kij ma jednak dwa końce, dlatego zadłużenie miasta będzie również historyczne.

28 grudnia radni przyjęli projekt budżetu na 2018 roku. To ostatnia tego typu uchwała tej kadencji. Jak przekonywał burmistrz przez trzy lata zaciskania pasa przyszedł czas na wydatki inwestycyjne. Radni nie byli jednogłośni w swojej decyzji. Wielu podkreślało, że plan inwestycyjny cieszy ale dług już nie.

Burmistrz podkreślał, że kredyty są konieczne, by sfinansować wkład miasta do inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

- Jeśli się panu nie uda, niech to będzie pana ostatni budżet – tymi słowami zwrócił się do włodarza Jacek Markowski, przewodniczący klubu PO. Wcześniej radny dodał:

- My jako radni PO podjęliśmy decyzje, że nie będziemy komentować tego budżetu, każdy ma zagłosować z własnym sumieniem.

Cały dyskusja na temat budżetu rozpoczyna się w drugiej części (1h.13min.32s.)
Za projektem oddano 14 głosów, przeciw było 2 radnych oraz 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych w ciągu roku. Śmiało można powiedzieć, że ta była najważniejsza dla miasta i burmistrza w ciągu ostatnich trzech lat.

Jak wypadnie realizacja planu, pokaże czas, jednak radni mimo wielu uwag w sprawie budżetu podkreślili, że życzą włodarzą realizacji zamierzeń inwestycyjnych na 2018 rok.

Szczegółowy plan budżetu zamieszczamy w załączniku.

 

Program obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie przyjęcia na rok 2018 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla miasta Malborka, ref. Andrzej Anuszkiewicz zastępca dyr. CPITU;
  b) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn: „ W rodzinie siła- rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 06.02 Usługi społeczne. Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17, ref. Katarzyna Pawlak- Reinholc, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku;
  c) w sprawie przebiegu istniejących publicznych dróg gminnych: ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul. Urocza, ul. Piękna, ul. Miła, ul. Sympatyczna, ul. Włościańska i Rzemieślnicza w Malborku, ref. Piotr Milewski wydz. GKO;
  d) w sprawie zawarcia porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Malbork a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Malborka, ref. Dorota Bugaj wydz. GKO;
  e) w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Nogat, ref. Przewodniczący Rady;
  f) w sprawie nadania nazwy mostom na rzece Nogat, ref. Rober Król;
  g) w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady Miasta Malborka w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ref. Przewodniczący Rady.

  6. Podjęcie uchwały budżetowej:
  1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
  a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
  b) odczytanie Uchwały Nr 126/g121/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r.,
  c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
  d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
  e) dyskusja,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
  finansowej.
  2) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2018 r.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar
  Skarbnik Miasta,
  b) odczytanie Uchwały Nr 127/g121/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r.,
  c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
  d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
  e) dyskusja,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  8. Komunikaty i wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.

 

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.