Wydanie nr 186/2020, Sobota 4.07.2020
imieniny: pokaż (15 imion)Elżbieta, Aurelian, Aggeusz, Alfred, Teodor, Józef, Odon, Odo, Malwina, Wielisław, Innocenty, Julian, Berta, Ozeasz, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo, gm. Stare Pole - 20.11.2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo, gm. Stare Pole - 20.11.2017 fot. wikimedia.org
Urząd Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo, gm. Stare Pole wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z ww. projektem oraz prognozą będzie można się zapoznać w dni robocze, w terminie od 27 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, w godzinach: 7.30-15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7.30-17.00 (środa), 7.30-14.00 (piątek) w pokoju nr 3. Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Pole.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30 w świetlicy wiejskiej w Królewie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Stare Pole należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stare Pole. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole jak również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

 

 

Info : UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.