Wydanie nr 154/2020, Wtorek 2.06.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Marzanna, Marcelin, Efrem, Maria, Trofima, Erazm, Racisław, Nicefor, Piotr, Eugeniusz, Florianna, Floriana, Mikołaj, Marianna, Fotyn, Materna, Domna
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Skorzystaj z bonu na zasiedlenie! - 21.03.2017

  • Wydanie nr 154/2020
  • 24 marca 2017, 10:41
  • PUP Malbork
  • Wiadomości
  • 1 komentarz
Skorzystaj z bonu na zasiedlenie! - 21.03.2017 fot. https://pixabay.com
Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP w Malborku? Posiadasz nie więcej, niż w 30 lat i wykształcenie co najwyżej średnie? Nie posiadasz doświadczenia zawodowego albo kwalifikacji zawodowych, lub też twoje kwalifikacje są niedopasowane do rynku pracy? A może jesteś absolwentem lub osobą która ukończyła szkołę wyższą (do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły)? Oferty pracy z rynku lokalnego nie spełniają Twoich oczekiwań i w poszukiwaniu zatrudnienia planujesz zmienić miejsce zamieszkania, jednak brakuje Ci w tym celu finansowego wsparcia?

Jeśli na te pytania odpowiedziałeś/aś twierdząco, to PUP w Malborku ma dla Ciebie dobrą wiadomość.

Otóż w ramach programu Region Gospodarka Praca istnienie możliwość uzyskania finansowego wsparcia w ramach tzw. bonu na zasiedlenie. Bon to nic innego, jak jednorazowe dofinansowanie dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Malborku, która nie ukończyła wieku 30 lat, i która w poszukiwaniu zatrudnienia planuje zmienić miejsce zamieszkania.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 200% przeciętnego wynagrodzenia, a więc jest to kwota około 8.000 zł.

Bon może być przyznany osobie bezrobotnej w związku z podjęciem przez nią poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;


- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;


- będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Warunkiem przyznania bonu jest również to, aby praca była podjęta w:

1.    rozwijających się usługach,
2.    istotnych dla regionu branżach:

ICT, logistyczna, kolejowa, chemiczna, motoryzacyjna, stoczniowa, turystyczna, rafineryjna, usługi biznesowe (BPO/SSC),

BPO – Business Process Outsourcing (zlecanie procesów biznesowych na zewnątrz) – jest to tworzenie zespołów przez wyspecjalizowaną firmę i oferowanie scentralizowanych usług innym firmom

SSC – Shared Service Center (centrum usług wspólnych) – jest to tworzenie przez firmę na potrzeby wewnętrzne scentralizowanego zespołu pracującego wyłącznie na rzecz tej firmy

3.    branżach kluczowych np. elektroniczna, przetwórstwa rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rybnego, sektor drzewno-meblowy, maszynowy, meblarski, produkcja papieru, informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i farmaceutyka, budownictwo

4.    przedsięwzięciach w ramach ZIT i ZPT,

5.    inteligentnych specjalizacjach regionu:

Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ecoprzyjazne eksploracje zasobów morza, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim, urządzenia i systemy podwodne, technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich).

Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (m.in.: efektywność i bezpieczeństwo aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe).

Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw (m.in.: odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka, smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii, magazynowanie energii, pojazdy o napędzie alternatywnym, energetyczne wykorzystanie odpadów) technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się (m.in.: kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym).

Bon przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej. Jeśli jest on rozpatrzony pozytywnie, z osobą bezrobotną podpisywana jest umowa o przyznanie wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać w PUP w Malborku, tel. 55 272 33 51 wew. 322.

PUP Malbork
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Malb
Malb 25.03.2017, 11:19
To jeszcze państwo dopłaci za wyludnienie tego miasta ziejącego bezrobociem? No to jest sukces Panowie! Od Cymańskiego po Charzewskiego - wielkie brawa