Wydanie nr 53/2020, Sobota 22.02.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Marta, Małgorzata, Marwald, Konkordia, Wrocisław, Marold, Chociebąd
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Stare Pole: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Gmina Stare Pole: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole i przeznaczona została do dzierżawy:

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 51/2

Obręb Kaczynos

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00022857/1

Powierzchnia nieruchomości:

1,1093 ha

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

- 1,0925 ha (RII)

- 0,0168 (W-RII)

Wydzierżawiona na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2011 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z dnia 15 czerwca 2011 r., nieruchomość położona w miejscowości Kaczynos oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 51/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B.1.1.R. Jest to teren przeznaczony pod produkcję rolną, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska. Dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej związanej z obsługą gospodarki rolnej i turystyki, funkcję usługową
i rzemieślniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek dzierżawcy, na okres 3 lat, zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

10,72 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 27.02.2019 r. do dnia 20.03.2019 r.

Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.