Wydanie nr 58/2020, Czwartek 27.02.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Gabriel, Jana, Anastazja, Auksencja, Baldomer, Auksencjusz, Auksenty, Baldomera, Honoryna, Bazyli, Anna
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zobacz gdzie skorzystasz z bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie malborskim

Zobacz gdzie skorzystasz z bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie malborskim fot. pixabay.com
W Malborku, Nowym Stawie i Starym Polu mieszkańcy powiatu malborskiego mogą już korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Taka forma pomocy istniała wcześniej, ale z początkiem nowego roku znacznie został rozszerzony jej zakres, a także grono mieszkańców, które może z niej korzystać.
Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy zmieniające zasady funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz wprowadzające nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza mieszkańców do odwiedzin jednego z trzech punktów na terenie powiatu malborskiego, w których otrzymają taką pomoc.
 
- Wprowadzone zmiany są korzystniejsze dla mieszkańców, bo o ile wcześniej grupa docelowa odbiorców pomocy prawnej była ograniczona, to z początkiem nowego roku mogą z niej korzystać wszyscy, którzy nie będą mogli w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze i złożą stosowne oświadczenia - mówi Mirosław Czapla, starosta malborski. - Do oświadczenia nie trzeba będzie dołączać żadnych zaświadczeń oraz innych dokumentów. W oświadczeniu znajdować się będzie za to klauzula dotycząca odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Aby skorzystać z porad, wystarczy odwiedzić jeden z trzech punktów w Malborku, Nowym Stawie lub Starym Polu. Wyjątkiem są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. One będą mogły otrzymać pomoc poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb osób niesłyszących lub niemych.
 
Porady będą udzielane mieszkańcom według kolejności zgłoszeń. Nie dotyczy to kobiet w ciąży. Pomoc może być udzielana też członkom zarządu kół gospodyń wiejskich w zakresie wykonywania ich zadań oraz organizacji.
 
Rozszerzony przez ustawodawcę został też zakres pomocy, z jakiej mogą korzystać mieszkańcy powiatu. Umożliwia ona: poinformowanie osoby fizycznej o przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, pomoc w sporządzeniu projektu pism (dotychczas była to tylko pomoc w ich sporządzeniu), pomoc w zakresie prawa celnego, dewizowego i handlowego.
 
- Do zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadzona została także darmowa mediacja, polegająca na rozwiązywaniu sporów w sposób pozasądowy. Ta najbardziej przydatne rozwiązanie choćby w sprawach rodzinnych - mówi starosta Mirosław Czapla. - Zaznaczyć należy jednak, że mediacja może być prowadzona tylko między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Mediacje nie dotyczą sytuacji, gdy wiadomo, że w relacjach stron zachodzi uzasadnione podejrzenie występowania przemocy oraz w sprawach gdzie sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje m.in. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie, przeprowadzenie samej mediacji, a także udzielanie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nowością jest także wprowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jest to wsparcie dla osób potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych czy zabezpieczenia społecznego.
- Pomoc będzie polegała na przekazaniu w przystępnej i zrozumiałej formie sposobu załatwiania czynności urzędowych lub rozwiązania problemów na przykład w zakresie kredytów lub innych umów bankowych - wyjaśnia Bogusława Luterek, sekretarz powiatu malborskiego. - Preferowanymi dziedzinami poradnictwa obywatelskiego są porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Potrzebującym zostanie udzielone wsparcie w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowanie go o przysługujących mu uprawnieniach oraz spoczywających na nim obowiązkach.
W Malborku z nieodpłatnej pomocy prawnej, darmowej mediacji oraz poradnictwa obywatelskiego można skorzystać codziennie w punkcie mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Słowiańskim 17 (pokój 230 na drugim piętrze). Pomocy, będą udzielali przedstawiciele organizacji pozarządowej Fundacja ibuk.org.pl. Punkt jest czynny w następujących godzinach: poniedziałek - 11.30-15.30; wtorek - 7.30-15.30; środa - 7.30-15.30; czwartek - 10.30-14.30; piątek - 7.30-15.30. Zapisy mieszkańców są przyjmowane osobiście i telefonicznie w godzinach urzędowania punktu pod numerem 55 646 04 76. Można też umówić się drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kancelaria.sikorska@gmail.com.
W Nowym Stawie punkt mieści się w Kompleksie Służb Ratowniczych przy ul. Bema 9/1, (pomieszczenia po byłej aptece). Pomocy, udzielać będą przedstawiciele Fundacji ibuk.org.pl. Z pomocy można korzystać w poniedziałki (godz. 7.30-11.30) oraz czwartki (godz. 15-19). Zainteresowani pomocą mieszkańcy mogą się zapisywać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, dzwoniąc na numer 55 271 51 10, wew. 38. Zapisy są również przyjmowane drogą elektroniczną - um@nowystaw.pl oraz osobiście w punkcie przy ul Bema 9/1 w godzinach jego urzędowania.
W Starym Polu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest czynny w budynku Urzędu Gminy Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej 6. Pomoc świadczona jest tam przez adwokata i radcę prawnego. Adwokat przyjmuje w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 8-12, a także w piątki w godz. 8-16. Z pomocy radcy prawnego można skorzystać w drugi czwartek miesiąca w godz. 8-12 oraz w piątki w godz. 8-16. Zapisy są przyjmowane osobiście lub telefonicznie (55 271-35-33) w godzinach pracy punktu, a także drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: poradyprawnenpp@wp.pl.
Informacja Prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.