Wydanie nr 345/2019, Środa 11.12.2019
imieniny: pokaż (5 imion)Stefan, Damazy, Waldemar, Wojmir, Wilburga
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Powiat malborski: Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019

Powiat malborski: Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019 fot. wikimedia.org
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest

1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;
2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty oraz OCENA OFERTY.
2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:
1) 2 przedstawicieli Urzędu,
2) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.
3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:
1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
2) do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) czynny udział w pracach Komisji,
b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;
4. Prawa członków Komisji Konkursowej:
1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.
5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:
1) Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
2) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
3) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.
Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 17 grudnia do 7 stycznia 2019 roku:
· zeskanowane na adres e-mailowy: s.grabowska@powiat.malbork.pl lub
· dostarczyć oryginały do siedziby Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, Malbork od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7.30 - 15.30, p. 228 II piętro lub
· wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17 – decyduje data wpływu do Urzędu
· w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż jest wymagane do danej komisji – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Malborku, tel.: 55 646-04-74, e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl
Info: https://www.powiat.malbork.pl
Katarzyna De Guzman

Załączone pliki do pobrania (2)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.