Wydanie nr 294/2018, Niedziela 21.10.2018
imieniny: pokaż (12 imiona)Klementyna, Elżbieta, Hilary, Bernard, Dobromił, Pelagia, Celina, Urszula, Nunilona, Samuel, Wszebora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku

Skandal podczas sesji: „Radni są niepoważni” - Brak kworum i przerwanie obrad.

XLIII sesja Rady Miasta przejdzie do historii jako skandaliczna. Wszystko za sprawą Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady. Z powodu braku kworum posiedzenie zostało przerwane i nie podjęto bardzo ważnych uchwał dla miasta.

22 marca kiedy burmistrz Marek Charzewski opuścił obrady wielu radnych oceniło to zachowanie za skandaliczne. Włodarz wyjaśnił później swoją nieobecność, ciekawi nas jak teraz Radni ocenią swoje zachowanie i czym będą je usprawiedliwiać. Jak poinformowała nas wiceprzewodnicząca Bożena Piątkowska bez podania istotnej przyczyny obrady opuścili radni:

Jacek Markowski, Paweł Dziwosz, Antoni Zawadziński, Agnieszka Grzegorzewska oraz Tomasz Klonowski.

Obrady wcześniej opuścili przewodniczący Arkadiusz Mroczkowski, jego zastępca Tadeusz Woźny oraz burmistrz Marek Charzewski. W tym przypadku nieobecność została usprawiedliwiona uczestnictwem w święcie malborskiego szpitala i była zapowiedziana dużo wcześniej – tłumaczyła radna Piątkowska.

 

Prosimy o zapoznanie się materiałem wideo. Poniżej komentarze do zaistniałej sytuacji i nagranie całości obrad do momentu ich przerwania.
Czekamy na Wasze komentarze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.
5. Informacja o zaawansowaniu projektów, w ramach których realizowane są inwestycje dofinansowane ze środków pozabudżetowych w 2017 r do chwili obecnej.
6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Miejskiej Malbork – skuteczność windykacji od 2015 roku do stanu obecnego.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2017 i I kwartał 2018 r. dotycząca:
- działań Komendy Powiatowej Policji w Malborku,
- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w mieście,
- zabezpieczenie miasta na wypadek sytuacji kryzysowych,
- stanu sanitarnego miasta.
8. Zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska - Downar;
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
d) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Malborka do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
e) projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Miasta Malbork, w zamian za objęcie udziałów w spółce, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie podwyższenia kapiału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., rej Roman Milanowski nacz. wydz. IZP;
g) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rok 2018 na terenie Gminy Miasta Malbork, dyr. OSiR, Piotr Sadowski;
h) w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, ref. Piotr Milewski;
i) w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Malborka Nr XXVII/275/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości, ref. radny Paweł Dziwosz.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Informacja na temat protokołu XLII sesji Rady Miasta Malborka.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
13 . Zakończenie sesji.

 

Robert Bychowski

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi 2018 komentarze zostały wyłączone.