Wydanie nr 268/2018, Wtorek 25.09.2018
imieniny: pokaż (15 imion)Aureli, Aurelia, Aurelian, Herkulan, Wincenty, Rufus, Franciszek, Włodzisław, Eufrozyna, Władysław, Kleofas, Ermenfryda, Irmfryda, Ermenfryd, Irmfryd
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 16.11.2017 r.

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 16.11.2017 r. fot. wikimedia.org
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868 zwołuje się XXVI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok:
a) członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników

jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje

administracyjne w imieniu starosty - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu,

b) radnych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski,

przewodniczący Rady Powiatu.

8. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz o przygotowaniu placówek oświatowo - wychowawczych do roku szkolnego 2017/2018 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Specjalną funkcjonującą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 funkcjonującą w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Tadeusza Kościuszki w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy funkcjonującą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 15. Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Malbork działek stanowiących własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie przez Powiat Malborski do projektu pn. "Pomorscy 18. Partnerzy w e-Rozwoju" - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
22. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030 - referuje Anna 23. Załęska, skarbnik powiatu.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26. Wolne wnioski i oświadczenia.
27. Zamknięcie XXVI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

 

 

Info : http://www.bip.powiat.malbork.pl

Katarzyna De Guzman

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.