Wydanie nr 340/2019, Piątek 6.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Angelika, Heliodor, Agata, Dionizja, Mikołaj, Emilian, Leoncja, Piotr
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Uchylenie programu opieki nad zabytkami miasta. XXXIV sesja Rady Miasta Malborka - 24.08.2017

W dniu 24 sierpnia br. o godz. 10.00 w sali Posiedzeń odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta Malborka z następującym porządkiem obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.

 4. Zapytania i interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały:

   

  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana, ref. M. Pilarska–Downar Skarbnik Miasta;

  2. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – VI zmiana, ref. M. Pilarska–Downar Skarbnik Miasta;

  3. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej, ref. M. Pilarska–Downar Skarbnik Miasta;

  4. w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ref Jacek Markowski, Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Obywatelskiego;

  5. w sprawie uchylenia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Malborka na lata 2016 – 2019”, ref. J. Markowski Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Obywatelskiego;

  6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski;

  7. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;

  8. w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci z terenu miasta Malborka urodzonych w 2015-2016 roku”, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk, wydz. Spraw Społecznych;

  9. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka, ref. Andrzej Anuszkiewicz, zastępujący dyrektora CPiTU;

  10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,

  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,

  12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,

  13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,

  14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Malborku, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku i Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,

  15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Malborku, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku i Gimnazjum Nr 5 w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;

  16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;

  17. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;

  18. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;

  19. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  20. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/238/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  21. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  22. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  23. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Szkół Nr 1 w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  24. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Szkół Nr 2 w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  25. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  26. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  27. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;

  28. w sprawie zmiany nazwy ulicy, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska, nacz. wydz. RGP;

  29. w sprawie zmiany nazwy ulicy, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska, nacz. wydz. RGP;

  30. w sprawie zmiany nazwy ulicy zlokalizowanej na Osiedlu Czwartaki w Malborku, ref Przewodniczący Rady;

  31. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, ref, Monika Sasin zastępca nacz. wydz. IZP ,

  32. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – VII zmiana, ref. M. Pilarska–Downar Skarbnik Miasta;

  33. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk, wydz. Spraw Społecznych;

    

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

7. Informacja na temat protokółów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta.

8. Komunikaty i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

UWAGA: W związku z awarią sprzętu podczas zapisu sesji Rady Miasta Malborka po ok. 30 min. (część I) nastąpiło jej przerwanie na ok 2 min.,  za co serdecznie przepraszamy!

 

Dawid Bochon

 

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.