Wydanie nr 348/2019, Sobota 14.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Pompejusz, Sławobor, Alfred, Nahum, Arseniusz, Noemi, Izydor, Heron
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Stare Pole podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 29.08.2017

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole i przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Jedn. ewid.: Stare Pole

Obręb: Szaleniec (0013)

Działka Nr 33

Nr KW: GD1M/00019347/9

Jedn. ewid.: Stare Pole

Obręb: Złotowo (0016)

Działka Nr 121

Nr KW: GD1M/00018939/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,6900 ha

0,5300 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – RIIIa, N użytkowana rolniczo
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy siedliskowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi urządzonej o statusie drogi powiatowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Br-RIIIa, użytkowana rolniczo
w bezpośrednim sąsiedztwie
i otoczeniu znajdują się tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny użytkowane rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej nieurządzonej.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r., działka nr 33 obręb Szaleniec oraz działka nr 121 obręb Złotowo położone są na terenie oznaczonym symbolem R2 – opisanym jako podstrefa produkcji rolniczej, dla której obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów poza istniejącymi strukturami osadniczymi.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma przekazania:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

39 900,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

29 900,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Informacja dodatkowa:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dawid Bochon

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.