Wydanie nr 116/2018, Czwartek 26.04.2018
imieniny: pokaż (6 imion)Marcelin, Klarencjusz, Spycimir, Klet, Marzena, Artemon
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy w Malborku
Malborskie Światłowody ULTRA SZYBKI I N T E R N E T - zamów
Malborskie Światłowody

Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - 14.07 - 04.08.2017

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole i przeznaczona została do dzierżawy:

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 78

Obręb: Kławki

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00018801/3

Działka Nr: 173/48

Obręb: Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00018674/3

Działka Nr: 761/4

Obręb: Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00019352/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,1763 ha

część działki o pow.

0,0340 ha

0,0120 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

ŁII – 0,1340 ha

N – 0,0423 ha

 

Wydzierżawiona na cele rolne.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

RIIIa – 0,0340 ha

 

Wydzierżawiona w celu prowadzenia ogródka warzywnego.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

B – 0,0120 ha

 

Wydzierżawiona w celu powiększenia gospodarstwa domowego.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Pole nieruchomość położona w miejscowości Kławki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R1 podstrefa produkcji rolnej bez prawa zabudowy

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, nieruchomość położona w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 173/48 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A3 – Mn – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczona funkcja gospodarcza o ograniczonej uciążliwości: magazyny, handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo rolne i przechowalnictwo.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, nieruchomość położona w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 761/4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem F2 – Mn – teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności, dopuszcza się funkcję usługową w parterach budynków.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Od daty podpisania umowy.

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

na wniosek, na okres

2 lat.

na wniosek, na okres

2 lat.

na wniosek, na okres

3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

0,40 dt żyta / ha rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

0,30 dt żyta / ha rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

0,25 dt żyta / ha rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 14 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r.

Dawid Bochon

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.