Wydanie nr 340/2019, Piątek 6.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Angelika, Heliodor, Agata, Dionizja, Mikołaj, Emilian, Leoncja, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Długa dyskusja i udzielenie absolutorium burmistrzowi. XXXIII sesja Rady Miasta Malborka – 29.06.2017

Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu. Radni co do pracy włodarza mieli podzielone zdanie. Opozycja wytykała niezrealizowane obietnice, bardziej przychylni radni chwalili zakres wykonanego budżetu.

Dyskusja w sprawie absolutorium rozpoczyna się od 1:27:53 (część I)

 

Program obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2016  i I kwartał 2017 r. dotycząca:
 - działań Komendy Powiatowej Policji w Malborku,
 - ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w mieście,
 - zabezpieczenie miasta na wypadek sytuacji kryzysowych,
 - stanu sanitarnego miasta.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2016 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 015/g121/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie opinii                          o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2016 rok                  wraz z informacją   o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
b) opinie Komisji branżowych,
c) opinia komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Malborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2016 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka  za 2016 r.

      6.   Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana ref. Skarbnik            M. Pilarska - Downar;
b) w sprawie zmian  budżetu Miasta na 2017 rok – V zmiana ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zasad i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar,
d)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Zielenieckiej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malborka dla terenu położonego w dzielnicy Wielbark,          ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP, projekt uchwały z XXXII sesji;
g) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych,           ref. Jolanta Leszczyńska Nacz. Wydz. OKS;
h) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,              ref. Jolanta Leszczyńska Nacz. Wydz. OKS.
7.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8.  Informacja na temat protokołu  XXXII sesji Rady Miasta Malborka.  
9.  Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.


 

 

 

Robert Bychowski

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.