Wydanie nr 345/2019, Środa 11.12.2019
imieniny: pokaż (5 imion)Stefan, Damazy, Waldemar, Wojmir, Wilburga
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej na okres do 3 lat, stanowiącej własność Gminy Stare Pole, położonej w Ząbrowie - 14.07.2017

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej na okres do 3 lat, stanowiącej własność Gminy Stare Pole, położonej w Ząbrowie.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 10

Miejscowość: Ząbrowo

Obręb: Ząbrowo

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00018940/9

Powierzchnia nieruchomości:

Część nieruchomości o pow. 0,40 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - RIIIb

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

A.1R – Produkcja rolna, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska.

ZZ – Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Zagospodarowanie dzierżawionej nieruchomości:
z przeznaczeniem na uprawę rolną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia,

okres dzierżawy:

Przetarg ustny nieograniczony.

 

Do 3 lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy z miesięcznym wypowiedzeniem

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Minimalna stawka rocznego czynszu wynosi:

- za grunt: 3,00 decytony żyta/ 1 ha

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

 

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 3 marca 2017 r., II - 9 maja 2017 r.

 2. III przetarg odbędzie się 14 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82- 220 Stare Pole.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3,00 decytony żyta

1 dt = 52,44 zł / ha; 3 dt = 157,32 zł/ ha

0,4 ha = 62,93 zł

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  6,30 zł (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy), stanowiące 10% ceny wywoławczej,

przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017
w terminie do 11 lipca 2017 r. Przy wpłacaniu wadium należy podać
nr nieruchomości, której ono dotyczy.

 1. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, tj. 0,30 dt żyta / ha.

 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości oraz założenia pisemnego oświadczenia,
  że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

 4.  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 5. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

 6. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl .

Dawid Bochon

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.