Wydanie nr 340/2019, Piątek 6.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Angelika, Heliodor, Agata, Dionizja, Mikołaj, Emilian, Leoncja, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy Malbork - 09.06.2017

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy Malbork - 09.06.2017 fot. wikimedia.org
Zapraszamy XXIV sesję Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w dniu 09 czerwca 2017 roku (piątek), godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork ul. Ceglana 7 w Malborku.

Przedstawiamy porządek obrad:

 

LP.WyszczególnienieWykonawcaReferuje
1Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji 

Przewodniczący  Rady

 
2Przyjęcie porządku obrad Radni 
3Przyjęcie protokołu z XXII sesji.Radni 
4Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.Radni 
5Wnioski i interpelacje Radnych.Radni 
6Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.Przewodniczący Rady 
7Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.Wójt 
8Zaprzysiężenie sołtysa sołectwa Szawałd Sołtys 
9Podjęcie uchwał w sprawie:  

9.1

 

 

 

9.2

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu w 2016 roku  oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy w 2016 roku:

•    przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
     w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Malbork za 2016 rok;
•    informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malbork wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
•    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malbork absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
•    przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork;
•    głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu w 2016 roku;
•    głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie   udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy w 2016 roku

RadniMałgorzata Liszewska Skarbnik
9.3zmian budżetu gminy na 2017 rokRadni 
9.4zmiany wieloletniej prognozy finansowejRadni 
9.5udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.RadniMałgorzata Liszewska Skarbnik
9.6zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowymRadniMałgorzata Liszewska Skarbnik
9.7statutów sołectwRadniWojciech Łukasiewicz Zastępca Wójta
9.8zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.RadniWojciech Łukasiewicz Zastępca Wójta
9.9zmieniająca uchwałę Nr XXI/189/2017 Rady Gminy Malbork z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Malbork publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci do lat 5 RadniWojciech Łukasiewicz Zastępca Wójta
9.10 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych    RadniJan Prokopowicz   podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego,mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
10Komunikaty i wolne wnioskiRadni i Sołtysi 
11.Zakończenie obrad sesjiPrzewodniczący Rady Gminy 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się 9 czerwca 2017 o g. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork ul. Ceglana 7 w Malborku.

 

Info : Urząd Gminy Malbork

Katarzyna De Guzman

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.