Wydanie nr 340/2019, Piątek 6.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Angelika, Heliodor, Agata, Dionizja, Mikołaj, Emilian, Leoncja, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zapraszamy na XXX Sesje Rady Miasta Malborka - 30.03.2017

Zapraszamy na XXX Sesje Rady Miasta Malborka - 30.03.2017 fot. wikimedia.org
30 marca 2017 r. godz. 11.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Malborka

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja Burmistrza na temat inwestycji wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. - przedstawi Burmistrz.
5. Zapytania i interpelacje radnych. 

6. Podjęcie uchwały: 

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
 

b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
 

c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Malborka konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior, ref. Burmistrz Miasta Marek Charzewski;

d) w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2017 – 2020”, ref. wnioskodawca Jacek Markowski; 

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka w granicach określonych, w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

f) w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

g) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

h) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

i) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2017 ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO 

j) w sprawie przyjęcia projektu Sztandaru Miasta Malborka ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych; 

k) w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021, ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych; 

l) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/262/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2017,ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych; 

m) w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2017 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;

n) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum ref. Jolanta Leszczyńska nacz. wydz. OKS;

o) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS;


p) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS;

q) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS; - projekt uchwały zostanie dostarczony po otrzymaniu opinii Kuratorium Oświaty;

r) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Informacja na temat protokółów z XXIX sesji Rady Miasta.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.


Posiedzenia Komisji:

1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 27.03.2017 r. godz. 14.00
2. Komisja OKS  - 28.03.2017 r. godz. 10.00
3. Komisja Spraw Społecznych  - 28.03.2017 r. godz. 12.00
4. Komisja GKiM  - 28.03.2017 r. godz. 13.30


Kolegium Przewodniczących odbędzie się dnia 29 marca 2017 r. o godz. 15.30

Katarzyna De Guzman

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.